Uvidom u Jedinstveni registar zaposlenih Kantona Sarajeva, može se zaključiti da u KJKP “Park” radi sedam osoba koje se prezivaju Tahirović, od kojih samo jedna nije familijarno vezana za predsjednika sindikata Fehima Tahirovića.