Znam da u Srebrenici ima mnogo trudnica i žena koje imaju ginekološke probleme, a Srebrenica nema ginekologa. Zbog toga sam se javila dobrovoljno da dolazim bar jednom mjesečno, iako to nije optimalno, kaže Dautbašić-Klempić