fbpx

Kome smeta Alija Dubočanin

Nakon što su Karahasan i Sidran odbili da uz Dubočaninov Zimzeleni jezik promoviraju još četiri knjige, smatrajući da edicija treba biti zasebno promovirana, a ne usput, predsjednik Akademije Miloš Trifković potpisao je dokument u kojem Izvršni odbor zaključuje da se promocija odgađa, ovaj put iz tehničkih razloga, jer je “ANUBIH unajmila salu u trajanju od tri dana”, pa ne “postoje kadrovske i organizacione mogućnosti za adekvatno organiziranje promocije”.

Piše: Hamza RIDŽAL

 

Za 10. maj bila je najavljena promocija knjige Zimzeleni jezik Alije Dubočanina u prijevodu na engleski jezik. Ovo Dubočaninovo djelo uvršteno je u važnu ediciju prevođenja bosanskohercegovačkih autora na strane jezike u okviru projekta kojim rukovode akademici Abdulah Sidran i Dževad Karahasan. Iako je promocija bila najavljena, do nje 10. maja nije došlo, a da ni sam Alija Dubočanin, kako je potvrdio za Stav, ne zna zbog čega je promocija odgođena.

Ipak, Stav je došao u posjed dokumenta o ovom predmetu koji je izdalo Odjeljenje umjetnosti ANU BiH, te pisma akademika Karahasana upućenog Akademiji. Iako je promocija bila najavljena, iako su pozivnice bile završene, promocija je ipak odgođena. Naime, iz rukovodstva ANU BiH prvotno je traženo da se uz Dubočaninovu knjigu promoviraju još četiri knjige iz iste edicije, na šta je oštro reagirao akademik Karahasan, kao i akademik Sidran.

Karahasan je poslao pismo u kojem je izrazio negodovanje, te zatražio od rukovodstva da razlikuje promociju jedne edicije i promociju konkretnog književnog djela. “Dogovorili smo se oko sudionika, termina i toka promocije. Nakon toga sam dobio telefonske pozive od kolege Sidrana, elektronske poruke od Vas, draga Dženana, jednu poruku od kolege Vidića, koja ukazuje na to da je on nečim povrijeđen… Saznao sam da razni odbori i savjeti trebaju odobriti sve što smo mi na Odjeljenju dogovorili. Sve to me je malo zbunilo”, napisao je Karahasan, ističući da se on povlači iz svih aktivnosti dok se ne dogovore jasni principi saradnje.

Nakon što su Karahasan i Sidran odbili da uz Dubočaninov Zimzeleni jezik promoviraju još četiri knjige, smatrajući da edicija treba biti zasebno promovirana, a ne usput, predsjednik Akademije Miloš Trifković potpisao je dokument u kojem Izvršni odbor zaključuje da se promocija odgađa, ovaj put iz tehničkih razloga, jer je “ANUBIH unajmila salu u trajanju od tri dana”, pa ne “postoje kadrovske i organizacione mogućnosti za adekvatno organiziranje promocije”.

Ako tehnički razlozi jesu stvarni razlozi zbog kojih je promocija odgođena, postavlja se pitanje zbog čega je prvotno traženo da se uz Dubočaninovo djelo promoviraju još četiri druga. Izvršni odbor je u očitoj koliziji sam sa sobom. Izgleda da su tehnički razlozi tek izgovor.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI