Potporučnik Tull pogođen je tokom povlačenja, kada su britanske linije trebale pasti. Tijelo mu nikad nije pronađeno. Turista koji danas putuje u Arras bit će šokiran kad otkrije prošlost skrivenu u šumama i livadama koje okružuju grad, zalijevan i oplođen krvlju hiljada ljudi.