Za ratne zločine počinjene u ovoj općini oglašeni su krivima i Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik, Mićo Stanišić, Stojan Župljanin i Radoslav Brđanin. “U maju 1992. u grad Teslić došle su mnoge paravojne grupe, poput arkanovaca, 'Belih orlova', 'Crvenih beretki'. Njihovi pripadnici su tukli i ubijali ljude po gradu i uništavali imovinu Muslimana i Hrvata, uključujući i pet-šest džamija u gradu i okolnim selima, kao i katoličke crkve”, piše u presudi Krajišniku