Put do Stjepan-grada nije idealan. Zahtijeva dobru fizičku pripremljenost i spretnost. Senadin je inače građevinski radnik, uvijek u dobroj kondiciji pa mu penjanje strmim, kamenitim puteljkom nikad nije predstavljalo problem.