“Drago mi je da je priče naših patriota iz dijaspore objedinio u jednom ovakvom djelu koje će ostati u naslijeđe mlađim generacijama, Treba imati na umu da nije bilo lahko tek tako doći do BiH, koja je bila u okruženju. Mnogi su na tom putu izgubili svoje živote. Svi koji su se priključili Armiji RBiH oružje i ostalu opremu kupili su od svoje ušteđevine i nisu razmišljali o posljedicama. Ovo je bila časna i herojska odluka o kojoj treba govoriti”, kazao je general Ćuskić, koji je i sam napustio siguran i dobro plaćen posao u Hrvatskoj kako bi branio domovinu.