Mohamed Morsi, koji je demokratskim putem izabran za predsjednika Egipta, ukopan je odmah sljedećeg jutra nakon smrti, a ukopu su prisustvovali advokat i uži članovi porodice