“Suvišno je i irelevantno da se ustavni sud jednog entiteta bavi pitanjima o kojima je već odlučio Ustavni sud BiH. Ako je Ustavni sud BiH rekao da 9. januar ne može biti praznik Republike Srpske, šta više o tome da razgovaramo, ta se odluka poštuje“