Poricanje se, osim na nacionalnoj mržnji, temelji na propagandi koju su tokom rata promicali “političari, akademici i svećenici”. To dijelom podržavaju i pojedinci iz Republike Srpske, kaže Agius, otvoreno upirući prstom na entitet Republika Srpska.