Nismo mogli bez umjetnosti. Upisasmo se po tim umjetničkim školama da pronađemo sebe, a i druge. Naučilo nas da gledamo i mjerimo, crtamo i brišemo. Pravili smo i probleme jer je tako trebalo