U prvim postratnim godinama, kada je Radić bio komandir policije u zapadnom dijelu Mostara, Cvitanović je s njim učestvovao u napadu na Bošnjake u mostarskom Liska parku, kada je u februaru 1997. godine ubijen Šefik Sulejmanović, a ranjeno 30 ljudi. Niko od napadača nije odgovarao za zločin.