Među stanovnicima Njemačke koji imaju neki od pasoša država bivše Jugoslavije jedna trećina u ovu je zemlju došla s hrvatskom putovnicom.