Dakle, u ovoj krizi, koliko god ona bila teška, postoje i šanse. Na nama je svima na pojedinačnom nivou, ali i na nivou vjerskih, obrazovnih, kulturnih pa i državnih institucija da je iskoristimo za vrijeme koje dolazi poslije krize. Mislim da svijet poslije ove krize neće biti isti, a da li će biti bolji ili gori, ovisi od nas.