Bošnjaci i umjetničko istraživačka strategija profesora fiskulture i biogenetike