Srebrenica i Rožaje, dva bošnjačka gradića, jedan na istoku Bosne, drugi na istoku Sandžaka. Dva grada s raziličitim sudbinama tokom turbulentnog dvadesetog stoljeća koja se uprkos tome suočavaju danas s istim problemom