Na planinskoj riječici Kozica, 11 kilometara od Fojnice, formiralo se nekoliko manjih i dva veća vodopada, pravi prirodni dragulji