Organizatori su bili Udruženje građana Sinovi Mahale i Klub skakača u vodu Mostari