Jedan od poticaja izučavanja osmanskog odnosa prema drugom i drugačijem svakako predstavlja činjenica da su oni koji su stoljećima bili pod osmanskom vlašću svoje historije uobličili na način da sakriju sve što je pozitivno