Andrić je postao lakmus-papir za instant propitivanje bošnjačkog nacionalizma, a često i za proizvodnju “bošnjačkog nacionalizma”, tj. za učitavanje bošnjačkog nacionalizma ondje gdje ga, zapravo, nema i gdje ga može biti samo ako ga se vještački proizvede