Samostalni sindikati koji podržavaju Šatorovića traže sazivanje novog Kongresa Saveza samostalnih sindikata, dok u suprotnom taboru kažu da Kongres još traje, samo je zasjedanje prekinuto, i da se ne može sazvati novi Kongres dok ovaj ne bude okončan