Godine 1980. Jugoslavenska narodna armija izmjestila je cijelu nekropolu da bi na uzvišenju iznad Pavlovca načinila vojni poligon, ostao je samo ovaj, stećak Pavla Radinovića