Kao temeljni dio inicijative kreirana je inovativna web-platforma www.odmoriubih.ba kao marketinški kanal bh. turizma.