U BiH je registrirano 47 organskih proizvođača, od kojih 37 ima certifikat za izvoz proizvoda na tržište EU, a pet kompanija u prošloj godini ostvarilo je izvoz veći od pet miliona eura