„Pomozite mi izgraditi SDP koji je hrabar, SDP za odlučne ljude, srce socijaldemokracije u Hrvatskoj“, piše Mirela Ahmetović, načelnica Omišlja koja je objavila svoju kandidaturu za predsjednicu hrvatskog SDP-a.