Mesnevija, s perzijskog preveo i komentare napisao: Ahmed O. Mešić; Behram-begova medresa, Tuzla, 2016. godine