Na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista, koja je iste godine održana u Kopenhagenu, proglašen je 19. mart, na prijedlog Klare Zetkin, međunarodnim danom žena. Prijedlog je jednoglasno odobren na konferenciji na kojoj je bilo više od 100 žena iz 17 različitih zemalja, među kojima su i prve tri žene izabrane u parlament Finske.