“Orijenta(liza)cija”: Izložba Matka Vekića u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu (13. decembra 2016. – 29. januara 2017. godine)