Benjamin Idriz, Žena u Kur’anu, Kupola, Sarajevo, 2020.