Klaster je okupljen od domaćih firmi kako bi se adekvatno i stručno, i kvalitetom i kvantitetom, pariralo evropskim firmama