Kameni lav dostojanstveno čuva priču o Sarajevu na razmeđu triju stoljeća, izmaklog XIX, burnog XX i propupalog XXI. Može li nam prošlost dati ikakvu pouku o budućnosti? Možda, ako poslušamo lava koji spava