Uz sve to i s eksponencijalnim porastom broja umrlih od koronavirusa, ponovno se pojavljuju priče o sistematskom kremiranju, što je praksa koja je tabu i u islamu i u judaizmu.