Ibrahim Kajan, Mujaga Komadina, “Dobra knjiga”, Sarajevo, 2018, 215 stranica