Kenan Šurković i Elvira Bojadžić, Osmanska arhitektura Sarajeva, Udruženje za promociju islamske umjetnosti “Monolit”, Sarajevo, 2017, str. 244