“Taj dan je bio presudan za odbranu grada. Ja nisam vojni analitičar, ali su oni sigurno mislili da će 5. aprila presjeći Sarajevo. Uspjeli bi da ljudi nisu izašli na ulice. Radovan Karadžić je bio u 'Holiday Innu' i oni su se htjeli preko Grbavice spojiti s čelnicima SDS-a, kasarnom 'Maršal Tito' i tako bi presjekli grad, što bi onemogućilo odbranu.”