Imate moje knjige. Ko se bude s njima družio, družit će se i sa mnom. Moje knjige, to sam ja. Ko njih bude vidio, vidio je i mene.