Sličan potres i jučer je pogodio istu regiju na istoku Turske u kojoj je poginuo stražar u urušenoj žandarmerijskoj osmatračnici