Odlučili su da most rastave pa su radnici gotovo cijelu godinu skidali kamen po kamen i slagali ga na livadu