Postojat će tijela koja će pratiti i nadgledati proces zapošljavanja državnih namještenika. Također, sve institucije koje su pod ingerencijama Vlade morat će pratiti akcioni plan i slati izvještaje šta se uradilo na planu borbe protiv korupcije. Mi smo nedavno u MUP-u USK-a imali slučaj razrješenja 11 službenika koji su vršile koruptivne radnje, istakao je Ramić