Ne cijenimo svoje. Sve se svodi na individualna nastojanja u porodičnim ili sličnim krugovima. Nemamo razvijenu strategiju marketinga nijedne značajnije turističke atrakcije. Da, potrebno je uložiti sredstva, ali, zar to nije investicija a ne trošak”