sama činjenica da Balta piše kako piše i da nije jedini kolumnist takve vrste u Oslobođenju još je jedan dokaz da se ove novine vraćaju na svoju nekadašnju ulogu beogradske medijske ispostave u Sarajevu.