Krajiška hrabrost, organiziranost tokom odbrambeno-oslobodilačke borbe i 5. korpus nešto su posebno o čemu treba stalno pričati. U suprotnom će Bošnjaci, smatra Selmanović, uskoro ispasti zločinci jer druga strana konstantno stvara famu oko svega što se dešavalo