Erbas u svom pismu koje je uputio muslimanskim vjerskim liderima istakao da Aja Sofija doživljava jedan od svojih preporoda