Pokretači inicijative, koji o televiziji kao mediju nemaju pojma, uveliko zaobilaze sve one koji o tome nešto znaju, a dubokoumne rasprave vode s ljudima koji o toj problematici nemaju blage veze, među kojima su u savjetodavnoj misiji, naravno, i neizostavno grobari brojnih, ne samo TV projekata