Kniga Genocid u Prijedoru Jasmina Medića prošireni je magistarski rad ovog mladog historičara