“Uz pomoć istinitog, neka se stalno povećava ugled Mustafe padišaha i neka mu je vladavina uvijek pomognuta. Godine hiljadu stotinu osamdeset i pete, 1185/1771. Sastavio Mustafa. Događa se ono što Allah hoće”, piše i danas na ploči iznad ulaza u utvrdu