Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija rekao je kako je cilj svih aktivnosti pokušaj da se eliminišu posljedice koje izaziva korona virus, a na zahtijev vlada entiteta i Brčko distrikta donesena je odluka o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH.