Svaki četrnaesti juli u Teočaku obilježava se kao datum kada je u obližnjem selu Lokanj smaknuto 67 Bošnjaka. Dvadeset tri godine nakon masakra, počelo je suđenje nekim od izvršilaca ovog zločina. Nalogodavci i idejni tvorci daleko su od klupa Suda BiH