Svjetske sile, tačnije zemlje Zapada, svoje paviljone imale su u Ulici nacija, na obali Sene, a među njima se našla i Bosna i Hercegovina, čiji se paviljon smjestio između Austrije i Mađarske. Bosna je bila jedina balkanska zemlja, osim Srbije, koja je imala svoj paviljon i jedina provincija Austro-Ugarske koja je imala samostalnu izložbu