TV serije postale su najizoštrenija slika vremena u kojem živimo, ponekad sumorna, ponekad tragična, ponekad prokleto zabavna, a ono što se sve češće pojavljuje u kritikama aktuelnih televizijskih serija jeste komentar: “Zaboravite na sve što ste prije gledali”